Hvordan låne utstyr
– En person kan kun låne utstyr til seg selv, dette gjelder også for fellesturer, det må være en ansvarlig for utstyret.
– Utlån og innlevering skjer KUN tirsdager og torsdager kl. 17.00, utstyret leveres inn uken etter utlån.
– Når utstyr leveres må det være tørt og i den standen som man fikk det.
– Et telt og et sett med teltstenger hører sammen, så teltstengene må enten opp i teltposen, eller henge på en slik måte at de ikke kan skilles.
– Utlånet er til naturamedlemmer.
– Utstyrsrommet finnes i Ivar Aasen bygget, under trappen rett vedsiden av bokhandelen.
——
How to rent equipment
– A person can only borrow equipment itself, this also applies to public tours, it must be one person responsible for the equipment.
– Loans will be done ONLY at 17.00 Tuesdays and Thursdays, the equipment comes into the week after lending.
– When equipment is handed in, it must be dry, and in the shape you got it.
– A tent and a set of poles belong together. Tent poles must either inside tent bag, or hang in such a way that they can not be separated.
– Lending is for natura members only.
– The storage room is located at Ivar Aasen, under the staircase right next to the bookstore.

Hvor er utstyrsboden/Where is the equipment room

Utstyrsrommet er på Aasenbygget i første etasje til høyre for trappa. Kajakkutstyret er for tiden ved Rognelida 1, ta kontakt med utstyrsansvarlig Elise Lødøen for utlån

Equipment room is at Aasenbuilding in the first floor to the right for the stairs. Kajakk equipment is currently at Rognelida 1, take contakt with equipmet responsible Elise Lødøen for renting.

Åpningstider for utstyrsboden / Opening hours for the equipment

Utstyret vårt / Inventory

Ovarnatting

 • 3 Telt (eit 3 manns, eit 4 manns og eit 5 manns)

 Kjøkkenutstyr

 • 4 Stormkjøkken
 • 5 Rødspritbrennarar
 • 5 Gassbrennar til trangia
 • 2 primus multifuel
 • 1 Kaffekjele (1,5 l)

Vassport

Kajakk

 • 4 Kajakkar
 • 1 Tralle
 • 2 Spruttrekk
 • 4 årar
 • 2 årarflyter
 • 2 lensepumpe
 • 4 padlevester
 • 1 Gummibåt

Surf

 • 4 Bic brett
 • 1 Brett (kort)
 • 5 Fangreim
 • Våtdrakt I tykkelse 3/5mm uten hette
  • 1 x small
  • 1 x medium
  • 1 x large
  • 1 x ekstra large
  • 2 x sko str. 42
  • 3 x sko str. 43/44
  • 2 x votter
 • 2 Våtdrakt med hette

Vinter

 • 5 Stegjern (2 til fjellsko og 3 til alpinsko)
 • 10 Spadar
 • 13 søkestenger
 • 5 Isøkser
 • 5 Sendar/Mottakar
 • 2 Truger
 • 5 Feller
 • 2 Rumpeakebrett
 • 3 Ispiggar
 • 2 par skøyter (til fjellsko)
 • 2 pariserpulkar

Klatring

 • Sko
  • 1 x Str. 40
  • 1 x Str. 40,5
  • 2 x Str. 41
  • 1 x Str. 41,5
  • 1 x Str. 42
 • 1 Crashpad
 • 5 klatrehjelmar

Fiske

 • 3 x fiskestenger
 • 3 x fluefiskesneller
 • Div. sluker

Diverse utstyr

 • 1 Sovepose
 • 1 Kikkert
 • 3 Frisbeear
 • Kart – Sunnmørsalpene 1:50k

Overnighting

 • 3 Tents (one for 3 people, one for 4 people, and one for 5 people)

Cooking equipment

 • 4 campingkitchens
 • 5 Methylated spirit burners
 • 5 Gass burner
 • 2 Sturdy stoves
 • 1 Coffe cattle (1,5 l)

Water sports

Kajak

 • 4 Kajaks
 • 1 Trolley
 • 2 Torso/laps cover
 • 4 Oars
 • 2 Floatable oars
 • 2 Bilge pump
 • 4 Paddling vests
 • 1 Inflatable boat

 Surfing

 • 4 Bic board
 • 1Board (short)
 • 5 Lap belt
 • Wetsuit
  • 1 x small
  • 1 x medium
  • 1 x large
  • 1 x ekstra large
  • 2 x shoe size. 42
  • 3 x shoe size. 43/44
  • 2 x gloves
 • 2 x Wetsuit with hood

Winter

 • 5 Crampons (2 for mountain boots and 3 for alpine boots)
 • 10 Shovels
 • 5 Ice axes
 • 5 Sender/receiver
 • 2 Snowshoes
 • 5 Skins
 • 2 Ass sledge
 • 3 Ice awl
 • 2 Pars of ice-skates (for mountain boots)
 • 2 Ice sledges

Climbing

 • Shoes
  • 1 x Size. 40
  • 1 x Size. 40,5
  • 2 x Size. 41
  • 1 x Size. 41,5
  • 1 x Size. 42
 • 1 Crash pad
 • 5 Climbing helmet

Fishing

 • 3 x fishing rods
 • 4 x reels
 • Diverse lures

Diverse equipment

 • 1 Sleeping bag
 • 2 Binoculars
 • 3 Frisbees
 • Map – Sunnmøre’s alps 1:50