Hvordan låne utstyr

– En person kan kun låne utstyr til seg selv, dette gjelder også for fellesturer, det må være en ansvarlig for utstyret.

– Utlån og innlevering skjer i høst 2021 KUN onsdager og fredager kl. 16.00- 17.00, utstyret leveres inn uken etter utlån.

– Når utstyr leveres må det være tørt og i den standen som man fikk det.

– Et telt og et sett med teltstenger hører sammen, så teltstengene må enten opp i teltposen, eller henge på en slik måte at de ikke kan skilles.

– Utlånet er til naturamedlemmer.

– Utstyrsrommet finnes i Ivar Aasen bygget, under trappen rett vedsiden av bokhandelen Akademika.

How to rent equipment

– A person can only borrow equipment itself, this also applies to public tours, it must be one person responsible for the equipment.
– Loans will be done in autumn 2021 ONLY from 16.00-17.00 on Wednesdays and Fridays, the equipment comes into the week after lending.
– When equipment is handed in, it must be dry, and in the shape you got it.
– A tent and a set of poles belong together. Tent poles must either inside tent bag, or hang in such a way that they can not be separated.
– Lending is for natura members only.

– The storage room is located at Ivar Aasen, under the staircase right next to the bookstore Akademika.

Hvor er utstyrsboden/Where is the equipment room

Utstyrsrommet er på Aasenbygget i første etasje til høyre for trappa.

Equipment room is at Aasenbuilding in the first floor to the right for the stairs.

Openning hours

Autumn semester 2021: Wednesday and Friday 16:00 – 17:00

Inventory

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CHblDy9DXLhr-toleUoOc4ZN_qs1HATj/edit?usp=sharing&ouid=108863829402411052222&rtpof=true&sd=true