Hvordan låne utstyr

– En person kan kun låne utstyr til seg selv, dette gjelder også for fellesturer, det må være en ansvarlig for utstyret.

– Utlån og innlevering skjer KUN tirsdager og torsdager kl. 17.00, utstyret leveres inn uken etter utlån.

– Når utstyr leveres må det være tørt og i den standen som man fikk det.

– Et telt og et sett med teltstenger hører sammen, så teltstengene må enten opp i teltposen, eller henge på en slik måte at de ikke kan skilles.

– Utlånet er til naturamedlemmer.

– Utstyrsrommet finnes i Ivar Aasen bygget, under trappen rett vedsiden av bokhandelen.

How to rent equipment

– A person can only borrow equipment itself, this also applies to public tours, it must be one person responsible for the equipment.
– Loans will be done ONLY at 17.00 Tuesdays and Thursdays, the equipment comes into the week after lending.
– When equipment is handed in, it must be dry, and in the shape you got it.
– A tent and a set of poles belong together. Tent poles must either inside tent bag, or hang in such a way that they can not be separated.
– Lending is for natura members only.

– The storage room is located at Ivar Aasen, under the staircase right next to the bookstore.

Hvor er utstyrsboden/Where is the equipment room

Utstyrsrommet er på Aasenbygget i første etasje til høyre for trappa.

Equipment room is at Aasenbuilding in the first floor to the right for the stairs.

Openning hours

Tuesday and thurday 17:00 – 18:00

Inventory

Ovarnatting
 • 3 Telt (eit 3 manns, eit 4 manns og eit 5 manns)
 Kjøkkenutstyr
 • 4 Stormkjøkken
 • 5 Rødspritbrennarar
 • 5 Gassbrennar til trangia
 • 2 primus multifuel
 • 1 Kaffekjele (1,5 l)

Vassport

Kajakk
 • 4 Kajakkar
 • 1 Tralle
 • 2 Spruttrekk
 • 4 årar
 • 2 årarflyter
 • 2 lensepumpe
 • 4 padlevester
 • 1 Gummibåt
Surf
 • 4 Bic brett
 • 1 Brett (kort)
 • 5 Fangreim
 • Våtdrakt I tykkelse 3/5mm uten hette
  • 1 x small
  • 1 x medium
  • 1 x large
  • 1 x ekstra large
  • 2 x sko str. 42
  • 3 x sko str. 43/44
  • 2 x votter
 • 2 Våtdrakt med hette
Vinter
 • 5 Stegjern (2 til fjellsko og 3 til alpinsko)
 • 10 Spadar
 • 13 søkestenger
 • 5 Isøkser
 • 5 Sendar/Mottakar
 • 2 Truger
 • 5 Feller
 • 2 Rumpeakebrett
 • 3 Ispiggar
 • 2 par skøyter (til fjellsko)
 • 2 pariserpulkar
Klatring
 • Sko
  • 1 x Str. 40
  • 1 x Str. 40,5
  • 2 x Str. 41
  • 1 x Str. 41,5
  • 1 x Str. 42
 • 1 Crashpad
 • 5 klatrehjelmar
Fiske
 • 3 x fiskestenger
 • 3 x fluefiskesneller
 • Div. sluker
Diverse utstyr
 • 1 Sovepose
 • 1 Kikkert
 • 3 Frisbeear
 • Kart – Sunnmørsalpene 1:50k
Overnighting
 • 3 Tents (one for 3 people, one for 4 people, and one for 5 people)
Cooking equipment
 • 4 campingkitchens
 • 5 Methylated spirit burners
 • 5 Gass burner
 • 2 Sturdy stoves
 • 1 Coffe cattle (1,5 l)

Water sports

Kajak
 • 4 Kajaks
 • 1 Trolley
 • 2 Torso/laps cover
 • 4 Oars
 • 2 Floatable oars
 • 2 Bilge pump
 • 4 Paddling vests
 • 1 Inflatable boat
 Surfing
 • 4 Bic board
 • 1Board (short)
 • 5 Lap belt
 • Wetsuit
  • 1 x small
  • 1 x medium
  • 1 x large
  • 1 x ekstra large
  • 2 x shoe size. 42
  • 3 x shoe size. 43/44
  • 2 x gloves
 • 2 x Wetsuit with hood
Winter
 • 5 Crampons (2 for mountain boots and 3 for alpine boots)
 • 10 Shovels
 • 5 Ice axes
 • 5 Sender/receiver
 • 2 Snowshoes
 • 5 Skins
 • 2 Ass sledge
 • 3 Ice awl
 • 2 Pars of ice-skates (for mountain boots)
 • 2 Ice sledges
Climbing
 • Shoes
  • 1 x Size. 40
  • 1 x Size. 40,5
  • 2 x Size. 41
  • 1 x Size. 41,5
  • 1 x Size. 42
 • 1 Crash pad
 • 5 Climbing helmet
Fishing
 • 3 x fishing rods
 • 4 x reels
 • Diverse lures
Diverse equipment
 • 1 Sleeping bag
 • 2 Binoculars
 • 3 Frisbees
 • Map – Sunnmøre’s alps 1:50