Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte

Tirsdag 10. mars hadde Natura sitt årlige årsmøte. På agendaen sto økonomi, utstyr og valg av nye styremedlemmer.

Sakliste

 1. Val av skribent og underskrivar
 2. Ståda no
 3. Økonomi
 4. Utstyr
 5. Val
 6. Anna

 

1 – Val av skribent og underskrivar

Ole Lennart skriv og Sivert Varg Vågen signerar

 

2 – Ståda no

Diskusjon om kva som skjer med dårleg oppmøte. Dårleg tilrettelagde turar, med tanke på at det vert seint informert om turane og lite påmeldingar når det først skjer noko. Turleiarar må avklarast i ordna formar, og i god tid. 

Det er ofte styremøter, dette bør skrivast referat frå og leggast ut på heimesida. Ordne betre forhold for sjåførar. Bestemme pris per person på førehand, i turinvitasjonen. (Undersøke om HVO vil betale transportutgifter).

 

3 – Økonomi

Økonomien er solid.

 

4 – Utstyr

Solid mengder utstyr.

Ønskeliste til nytt utstyr:

 • Førstehjelpspakke
 • 2 pulkar (pariser)
 • 2 faste drag
 • 2 seler (helst ekspedisjon type)
 • Vindsekkar
 • Skiprep-utstyr (bukk, sikler, børster, jern)

 

5 – Val

 • Leiar – Ingrid Rui
 • Informasjonsansvarleg – Ikkje vald på møte
 • Økonomiansvarleg – Ikkje vald på møte
 • Utstyrsansvarleg – Halfdan Strømgren og Ole Lennart Vassbotn
 • Turleiaransvarleg – Thomas Hesselberg 

Dei stillingane som ikkje vart valde på møtet, vert fylde fortløpande. Sittande styremedlemar held stillingane til andre er valde. Meld frå til naturavolda@gmail.com eller nokon i styret dersom du er interessert i eit av verva.

 

6 – Anna

 • Turforslag: Runde og sjå på fuglane kome inn i mai/juni
 • Sosiale kveldar ein gong i månaden
 • Oppnemne ein arrangementansvarleg – Kaja i minirolle
 • Undersøke med Erik Røys om bruk av løa som lager.

Leave a Reply