Vi trenger deg!

Vi trenger deg!
OPPDATERING 10. mars: Vervene er fortsatt ledige. Er du interessert? Ta kontakt med oss på epost (naturavolda@gmail.com) eller huk tak i en av styremedlemmene.

Våre informasjons- og økonomiansvarlige har begynt i praksis, og vi trenger derfor nye styremedlemmer.

Våre informasjons- og økonomiansvarlige har begynt i praksis, og vi trenger derfor nye styremedlemmer.

Har du lyst til å være med å styre Natura? Siden to av våre styremedlemmer har begynt i praksis og er ferdige til sommeren trenger vi to nye. Vervene som er ledige er økonomiansvarlig og informasjonsansvarlig.

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig har du kontakt med medlemmene, samt ansvar for all PR og markedsføring for Natura. Jobben inkluderer å svare på epost, sende ut invitasjoner til turer og ordne med påmelding. Du har også ansvaret for Facebook-siden og oppdatering av bloggen og nettsiden. Det er en spennende jobb hvor du kan få prøvd deg på alt fra plakatdesign til markedsføring og tekstskriving. Jobben passer fint for studenter fra MID, PR og journalistikk, eller for deg med generell interesse for dette området. Det beste med å være informasjonsansvarlig (utenom god erfaring) er at siden du sender ut invitasjon til turene kan du melde deg på først!

Arbeidsoppgavene til informasjonsansvarlig er:

  • Svare på epost
  • Lage påmeldingsskjema
  • Sende ut turinvitasjon (som du får av turleder)
  • Vedlikeholde nettsiden og oppdatere bloggen (enkel WordPress)
  • Drive Facebook-siden
  • Design av plakater og eventuelt annet promoteringsmateriell

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig har du hovedansvaret for Naturas økonomi. Du jobber sammen med utstyrsansvarlige og resten av styret for å kjøpe inn nytt utstyr og holde styr på økonomien.

Arbeidsoppgavene til økonomiansvarlig er:

  • Sette opp budsjett og føre regnskap
  • Betale regninger
  • Skrive søknader om støtte (til STiV og Studentsamskipnaden)
  • Holde kontroll på hvem som har betalt medlemsavgift

Vervet som økonomiansvarleg er veldig greit. Det er ikke så mye arbeid, siden det meste av arbeidet skjer i begynnelsen av semesteret med innmeldinger.

Som økonomi- og informasjonsansvarlige er man en del av Natura-styret, og som styremedlem får man sjansen til å være med å påvirke innkjøp av nytt utstyr, oppsett av turprogram og daglig drift av Natura. Det er ikke nødvendig å være ekspert på friluftsliv for å gjøre en god jobb i disse vervene.

Vi håper du kan tenke deg et av disse spennende vervene! Send oss gjerne en epost på naturavolda@gmail.com hvis du tenker å melde deg. Der kan vi også svare på spørsmål hvis det er noe du lurer på i forbindelse med vervene. Vervene vil fylles fortløpende, så ta kontakt hvis du er interessert.

Leave a Reply